Wat te doen bij klachten over de zorgverlening

op 1 januari 2017 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg ingegaan. Dit betekent dat iedere zorgverlener (in de breedste zin van het woord) aangesloten dient te zijn bij een overheids erkende geschillen commissie en een klachtenportaal. Zo wil de overheid inzicht krijgen in de kwaliteit van zorgverleners.

Heb je een klacht?

Als je niet tevreden bent met de behandeling, cursus of hoe ik met je om ga, dan hoor ik dat graag van je zodat we er allereerst gezamenlijk uit proberen te komen. Uiteraard heb ik de intentie om je onder iedere omstandigheid te zien en te horen. Een goed gesprek kan opheldering geven en een wederzijds zich gezien en gehoord voelen. Mochten we er toch niet uitkomen, dan heb je de mogelijkheid om de klachtenprocedure volgen.

Officiële Klachtenprocedure

Klachtenfunctionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie

Het staat u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij wij/ik zijn/ben aangesloten.

Met ingang van 2017 is mijn praktijk bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG.

Een Klacht- en Geschilleninstantie doet er alles aan om uw klacht goed te behandelen. Daartoe neemt zij ook contact op met de therapeut. De periode tussen het begin van een gebeurtenis en het indienen van een klacht mag niet langer dan 5 jaar zijn. Als u de klacht aan wilt melden moet het gaan om een therapeut, die voor de Wkkgz geregistreerd was op het moment van het begin van de gebeurtenis die tot de klacht heeft geleid. De therapeut moet daarbij gehandeld hebben in het kader van zijn beroepsuitoefening.

Zodra de NIBIG een klacht ontvangt, wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden van klachtbehandeling. Mocht het in een uitzonderlijk geval gaan om een heel ernstige klacht dan kan de commissie u helpen om de klacht eventueel neer te leggen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

1. Het samen bespreken van de klacht.

Heeft u een klacht, dan heeft het de voorkeur dat u deze klacht in eerste instantie met de behandelaar bespreekt. Een klacht kan te maken hebben met een behandeling die u heeft ontvangen, of met de manier waarop er met u is omgegaan. Komt u er samen met de behandelaar niet uit of vindt u het lastig om de klacht met de behandelaar te bespreken, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.  Dit mag u ook rechtstreeks doen.

Contact m.b.t. Zorggeschil

Mits u er dus met uw behandelaar niet uit bent gekomen, of uw behandelaar niet wilt benaderen, kunt u een klacht indienen bij het NIBG via het volgende mailadres: klachten@nibig.nl

Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.


Praktijk Uit Handen is aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg; NIBIG


nibig-klein


 

Artikelen in Klachtenprocedure