holistische massage-nijmegen

Holistische Massage

nijmegen-massage-holistische

...aandacht voor de gehele mens

Bij de holistische massage wordt de mens als geheel benaderd. Stress, pijn, slapeloosheid, ziekte etc. wordt gezien als het gevolg van een te lange disbalans. Zo is de plek waar de klacht zich voordoet vaak niet de plek of het vlak waar de klacht is ontstaan.  In jezelf hangt alles met elkaar samen en beïnvloedt elkaar; lichaam, voelen, denken. Deze holistische massage heeft als uitgangspunt om het geheel opnieuw in balans te brengen, en richt zich op het stimuleren van het zelf herstellend vermogen. 

Wat betekent holistisch?

Holistisch betekent: aandacht voor het geheel. In de westerse geneeskunst wordt de mens vaak vanuit het fysieke óf emotionele benaderd: als je ziek bent of pijn hebt, krijg je een pilletje of word je geopereerd. Als je depressief bent krijg je vrij gemakkelijk anti-depressiva voorgeschreven. Er wordt meestal niet gezocht naar de achterliggende oorzaak. Vanuit de oosterse visie wordt ziekte gezien als het resultaat van een een te lang aangehouden disbalans of stagnatie van energie. Je lichaam geeft je een signaal/waarschuwing. Als enkel de gevolgen worden bestreden, haal je a.h.w. de batterij uit de brandmelder (de brand is daarmee niet geblust!), en zullen de klachten terug komen of zal er zich een ander ongemak voordoen. Bij de holistische massage kunnen we op verschillende vlakken gaan kijken om te achterhalen hoe de klacht is ontstaan en dus verholpen kan worden. Je kunt hierbij denken aan je lichaamshouding, mate van bewegen, voeding, mindset e.d. Massage versnelt dit proces enorm.

Voorbeeld van een holistische benadering in massage

Zo kun je bijvoorbeeld regelmatig last hebben van hoofdpijn. Je voelt dit in je hoofd maar de fysieke spanning zit vaak in de nek of schouders. En het onderliggende patroon kan zijn dan je jezelf (vaak onbewust) zeer verantwoordelijk voelt. "De wereld op je nek neemt". Door én de nek te masseren én inzicht te krijgen in je patronen en daar verandering in aan te brengen, kan er verlichting van de hoofdpijn optreden, of kan hij zelfs verdwijnen.


Bij deze holistische massage in Nijmegen-Lent en Den Haag wordt de energiestroom weer op gang gebracht en aanwezige blokkades in beweging gezet. Ook wordt het lichaam in zijn geheel behandeld. Zo kan het masseren van de voeten of het losschudden van het bekken gebied een positief effect hebben op het loslaten van spanning in schouders en nek.


Wil je meer informatie of een afspraak maken? 

Je kunt bellen naar 06-199 99 547 of gebruik onderstaande button.


Uiteraard kan er ook fysiek dusdanig iets spelen dat het medisch verholpen dient te worden. Deze massage geldt dan ook geenszins ter vervanging van een therapeut of specialist. Indien ik vermoed dat er meer speelt dan bijvoorbeeld stress of een verkeerde lichaamshouding, zal ik je altijd doorverwijzen.