Ho'oponopono: hoe vergeving zorgt voor innerlijke vrede, verbinding en geluk
22 augustus 2023 

Ho'oponopono: hoe vergeving zorgt voor innerlijke vrede, verbinding en geluk

Wist je dat je je eigen geluk in de weg staat?

In verbinding kunnen zijn met wat er op dat moment is en het plaatsen in het grotere geheel, is in mijn ervaring de sleutel tot geluk. Je kunt een situatie niet altijd veranderen, maar wel hoe je hem interpreteert. Kun je openstaan voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling die het biedt, of verzet je je ertegen? Wat is prettiger? Het leven werkt namelijk vóór jou, i.p.v. tegen je. In alles wat er gebeurt liggen kansen, alles en iedereen is immers met elkaar verbonden. Iedere gebeurtenis gebeurt dus niet zomaar. Prachtig vind ik dat.

En ik zeg dit nu wel zo gemakkelijk, maar dat vraagt wel wat van je. Durf je te vertrouwen op het goddelijke van het geheel? Ik heb meerdere situaties in mijn leven gehad waarin het leven niet liep zoals ik het voor ogen had. Op dat moment verzette ik me behoorlijk om zo te grip weer terug te krijgen. Echt oefenen was het om mijn onderbewustzijn gerust te stellen, om 'er doorheen te ademen', om steeds opnieuw vanuit mijn hart te verbinden met de essentie van mezelf en ook van wat er speelde. Prachtige wonderen ontvouwen zich in het leven als je bereid bent om het bekende los te laten!

Het bekende is sterk gekoppeld aan je ego, en deze zit juist je verbinding met je eigen essentie en het goddelijke in de weg. Rumi heeft dit zo prachtig verwoord:

"De weg is niet om buiten jezelf naar liefde te zoeken maar om de muren af te breken die je er tegen hebt opgebouwd"  

Laat je verwonderen door de wijsheid van Ho'oponopono en ervaar het leven vanuit het grotere geheel.

Wat je in je leven tegenkomt, speelt zich af in jou

We krijgen in de maatschappij mee dat de oorzaak buiten ons ligt en leren al snel om met onze vinger naar de ander te wijzen. Maar de oplossing en de weg naar innerlijke vrede en het ervaren van liefde ligt in jezelf. De Hawaiianen zijn zich hier al duizenden jaren bewust en al hun tradities zijn hierop gebaseerd: Huna, Lomi Lomi Masage, Hula en natuurlijk Ho'oponopono.

Zonder dat je het weet en wilt blokkeer je zelf dus de mogelijkheid om (meer) geluk en liefde te ervaren en toe te laten in je leven. Door wat je hebt meegemaakt in je leven, maar ook wat je via je ouders meekrijgt, de maatschappij en cultuur waarin we opgroeien, hebben we onbewust blokkades opgeworpen tegen universele, onvoorwaardelijke liefde. En  en collectieve ervaringen doen ook nog een duit in het zakje (bijv. oorlog, onderdrukking, discriminatie etc.). Al deze ervaringen en 'herinneringen' liggen opgeslagen in ons lichaam en ons onderbewustzijn. Ho'oponopono, wat zijn oorsprong heeft in het traditionele Hawaiiaanse sjamanisme, biedt een directe, relatief eenvoudige weg naar meer stroming en verwondering in je leven. Ho'oponopono gaat in essentie over vergeving en over verantwoordelijkheid nemen vanuit Aloha. Vergeving van jezelf en anderen maakt de weg vrij naar universele liefde... Dit herstelt de verbinding met de Goddelijk kern in jezelf en alles om je heen.

Wat is Ho'oponopono en wat betekent het?

In de Hawaiiaanse taal betekent Ho'o  'iets in gang zetten' of 'maken'. Pono betekent 'recht zetten' of corrigeren. Een woord wordt extra kracht bij gezet door het twee keer achter elkaar te noemen. Zo betekent Ho'oponopono 'weer goed maken wat fout is', 'in balans brengen'.

Dit vergevingsritueel heeft in de afgelopen honderden jaren grote veranderingen door gemaakt. Het is aangepast naar de verandering van de wereld en maatschappij. Waar het vroeger in gemeenschappen ( Ohana) werd toegepast onder begeleiding van een Kahuna (Sjamaan), zo wordt het nu als individueel proces gedaan. Een proces van vergeving, zelfliefde en het nemen van verantwoordelijkheid: Self- Identity Ho'oponopono.

hooponopono-vergevings-ritueel

Traditionele ho'oponopono en de verandering naar de hedendaagse tijd

Dit vergevingsritueel of -proces heeft een enorme verandering doorgemaakt de afgelopen honderden jaren. Van oudsher leefden ze op Hawaii in kleine gemeenschappen en was de basis dat alles energie is, alleen de vorm waarin het verschijnt het is anders. Gelijke energie (trilling) trekt elkaar aan en met jouw energie, beïnvloed je dus ook de energie om je heen. Zo binnen zo buiten...en zo buiten zo binnen. Als er in de gemeenschap sprake was van een conflict, iemand was ziek of oogsten mislukten zonder duidelijk verklaarbare reden dan was dat niet het probleem van die persoon of die boer, maar het is een uiting van disbalans. Ergens is stagnatie ontstaan waardoor het hele systeem (mens, dier, planten, mineralen en alle processen die daarmee samenhangen) uit balans is geraakt wat zich uit in "problemen of ziekten". 

Traditionele ho'oponopono

Volgens de traditionele Hawaiiaanse visie werd dit gezien als de verantwoordelijkheid van de gemeenschap en het werd ook als dusdanig opgelost. Begeleid door een sjamaan kwam de hele gemeenschap bij elkaar en werd er een vergevingsritueel gehouden (ho'oponopono). Iedereen kreeg de ruimte om zicht uit te spreken, zijn hart te luchten en verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar aandeel. Zo werd wat verkeerd zat weer recht gezet; dat is ook de letterlijke betekenis van ho'oponopono.

Verandering naar de hedendaagse tijd

Rond de jaren 70 van de vorige eeuw kwam er een nieuwe stroming binnen deze vergevingstraditie. Hawaii was inmiddels flink veranderd. Het authentieke volk woonde niet meer in kleine gemeenschappen bij elkaar en inmiddels woonden er zeel veel Amerikanen op Hawaii die deze tradities niet naleefden. Om met de familie of de gemeenschap samen te komen onder begeleiding van een hawaiiaanse sjamaan op het gebied van heling (kahuna la'au lapa'au)  was meer uitzondering dan regel. 

Degene die het groepsproces omzette in een individueel proces was Morrnah Simeona. Zij paste de ho'oponopono aan naar die tijd en veranderde het a.h.w. in een spirituele zelfhulp methode waarbij je zelf verantwoordelijkheid neemt voor wat er gebeurt in jezelf, je leven en in de wereld om je heen. Een christelijke visie en de invloed van karma zijn verweven in haar aanpak en het toepassen van het ho'oponopono ritueel.

Self- Identity ho'oponopono volgens Dr. Ihaleakala Hew Len

Een student van Morrnah Simeona vereenvoudigde het vergevingsproces en ervaarde de intentie en het uitgangspunt van dit vergevingsritueel anders; namelijk het steeds weer opnieuw terugkeren naar de 'nul-staat'. Dit is de staat waarin inspiratie tot je kan komen, waarin je direct verbonden bent met het Goddelijke. Hij benoemt dat we 100% verantwoordelijk zijn voor wat tegenkomen in ons leven. Dat wat zich afspeelt in je leven en de wereld, speelt zich in feite af in jou.

hooponopono-vergevings-ritueel

Belangrijke elementen in Self- Identity Ho'oponopono zijn

- je verbinden met de oneindige bron van liefde en vergeving door constant je herinneringen op te schonen

- verantwoordelijkheid nemen voor dat wat je tegenkomt in jezelf en de wereld om je heen

- je overgeven aan de wijsheid van het geheel (wij zijn ons immers maar bewust van een heel klein aspect van wat er speelt).

- je beseffen dat er geen verschil is tussen wat er zich buiten je afspeelt en wat zich binnen je afspeelt. Alles en iedereen is met elkaar verbonden en alles heeft evenveel waarde. Ook een kamer, een meubelstuk, een steen etc. hebben een bepaald bewustzijn. Het is helend en belangrijk om alles wat je doet en denkt vanuit aandacht en respect te doen. 

Ik hou van je, het spijt me, vergeef me ajb., dankjewel

Je hebt vast wel eens gehoord van de zinnen "Ik hou van je, het spijt me, vergeef me ajb., dankjewel".  Door deze als een mantra voor jezelf te herhalen verzacht je de kramp van je ego en ondersteun je het wissen van herinneringen die je onbewust met je meedraagt. Zo hebben oude herinneringen die ergens in jou en het collectieve geheugen liggen opgeslagen steeds minder of geen grip meer op je. Hoe meer mensen dus dit vergevingsritueel toepassen en hoe meer mensen verantwoordelijkheid nemen voor wat ze denken, voelen en doen hoe meer de algehele balans zich herstelt en er meer 'vrede' komt. Meer vrede (innerlijke rust en gevoel van verbonden zijn) in jou als individu, tussen jou en anderen (en ook t.o.v. plekken de natuur en voorwerpen) en in de wereld.


"Vrede in jezelf is vrede in de wereld " -Thich Nhat Hanh-
Reactie plaatsen