7 redenen waarom Lomi Lomi Massage zo krachtig is
20 april 2018 

7 redenen waarom Lomi Lomi Massage zo krachtig is

De subtiele diepgang die Lomi Lomi Massage heeft en zijn (mogelijk) verregaande effect, zijn een uitdaging om te doorgronden. Het is niet rationeel of wetenschappelijk te verklaren. Je kunt er geen theorie op los laten in de zin van 1+1 = 2. Toch heeft elke Lomi Lomi Massage effect op het fysieke-, emotionele- en spirituele lichaam. Wat de massage bij mensen teweeg brengt, van diepe ontspanning tot inzichten, los komen van emoties, of een spirituele ervaring, is uiteraard afhankelijk van de intentie waarmee iemand komt, waar iemand staat in zijn ontwikkeling en ook in hoeverre iemand zich er voor open kan stellen.

In deze blog beschrijf ik een deel van mijn inzichten en ervaringen die ik heb opgedaan bij het geven en ontvangen van lomi lomi massages. Ook heb ik inzichten gekregen door me uiteen te zetten met de spiritualiteit ( waaronder Huna en Ho’oponopono), de geschiedenis van Hawaii en de visie achter lomi lomi massage. Vanuit een proces van hier mee leven en steeds opnieuw proberen te doorgronden heb ik vervolgens de basis- en gevorderden cursus opgebouwd. En steeds opnieuw komen er nieuwe inzichten en blijft het zich met de tijd verdiepen.

7 essentiële en bekrachtigende elementen in Lomi Lomi Massage

Hieronder zal ik een aantal elementen noemen waaruit Lomi Lomi Massage is samengesteld en die bijdragen aan de kracht en de diepte er van. Dit is maar een fragment van de werking. Ik denk dat een deel ook niet te vatten is in woorden en dat hoeft ook niet, we hoeven immers niet alles te begrijpen ;).

  1. De lemniscaat beweging: De hele massage is doordrongen van de lemniscaat beweging. De lemniscaat is een liggende acht is gelijk aan het oneindigheidsteken. Dit teken of deze beweging vind je ook terug in traditionele Tibetaanse massage en in de antroposofische ritmische massage. Ze bezit vele kwaliteiten zoals harmonisatie, vitalisatie en het verbinden van tegenpolen ( bijv. van het spirituele met het aardse en andersom, mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten, linker en rechter hersenhelft).
  2. De kwaliteit en mogelijkheden van het element water: Het waterelement in de mens wordt sterk aangesproken en in beweging gebracht door de flow en verbindende strokes. Ons lichaam bestaat voor 70-80 % uit water. De kwaliteit en het effect van water wordt beïnvloed door intentie, geluid en beweging; oftewel trilling. Wellicht ken je het werk van Masuru Emoto; hij heeft de invloed van taal en muziek onderzocht op de kristallisatie van water waarbij, heel simplistisch gezegd, woorden als liefde en harmonie zorgden voor harmonische kristallen en woorden als haat of heavy metal muziek zorgde voor gefragmenteerde kristallen. De aanwezigheid van de Lomi Lomi beoefenaar, de flow in de massage en de intentie die zowel de ontvanger als de masseur integreert is dus van grote invloed op de boodschap die je mee geeft aan de vloeistoffen in je lichaam.
  3. Werken met intentie: In een volledige lomi lomi massage wordt een intentie geïntegreerd. Eerst wordt d.m.v. een kort gesprek onderzocht wat de kernovertuiging is die jou beperkt, die maakt dat je steeds in dezelfde vicieuze cirkel terecht komt en oud ( niet behulpzaam) gedrag in stand houdt. Daar zet je een positieve intentie tegenover die geïntegreerd wordt in de massage. Hiermee onderscheid je de hoofdzaken van de bijzaken en zoals je weet groeit datgene dat je aandacht geeft.  Door de speciale manier van aanraken dringt de boodschap door in je onderbewustzijn en heeft daar zijn werking
  4. Bewegen vanuit je hele lichaam: De masseur beweegt vanuit zijn hele lichaam. Gronding, de lemniscaat beweging en de verankering in je onderbuik zijn hierbij essentieel. Hierdoor dringen de massagebewegingen dieper door (ook op de subtielere lagen van het systeem) en wordt de energiestroom bij zowel de masseur als de persoon die gemasseerd wordt extra gestimuleerd.
  5. Continue flow: Er wordt in een continue flow gemasseerd, wat invloed heeft op onder andere de stroom van vloeistoffen in het lichaam (bijv. stimulatie van de doorstroming van lymfe vloeistof) en het herstellen van verbindingen tussen verschillende lichaamsdelen
  6. De kracht van Aloha: Aloha kun je zien als een aandachtige en liefdevolle houding. Het verwelkomt wat er is, ook als dit fysieke- of emotionele pijn is, of andere ervaringen en realisaties die naar boven komen en waar je in eerst instantie wellicht van weg wilt,
  7. Ritme en adem: De kwaliteit van adem en ritme wordt gevoed en het ondersteunt om de balans te herstellen. Hiermee worden zowel de processen in jouw als in de wereld om je heen bedoeld zoals de balans tussen in- en ontspanning, tussen geven en ontvangen. Buiten ons zien we de adem terug in bijvoorbeeld eb en vloed en de seizoenen. Het voeden van adem en ritme in de massage heeft een positieve invloed op onze vitaliteit, het brengt ons terug in balans en ondersteunt de activatie van het para sympathische zenuwstelsel dat ons herstel bevordert en ondersteunt om te ontladen ( de tegenhanger van het sympathische zenuwstelsel dat geactiveerd wordt bij onder andere stress).

Uiteraard staan deze elementen en kwaliteiten niet los van elkaar maar ze spelen op elkaar in. Ook hier is sprake van holisme; alles beïnvloedt en versterkt elkaar . Ik hoop dat het delen van mijn inzichten bij draagt aan de verdieping van je ervaringen met Lomi Lomi Massage.

Graag lees ik wat in jouw ervaring bijdraagt aan de diepe werking van Lomi Lomi Massage.

Mahalo, Lotte

 

Reactie plaatsen