Minder mindfuck en meer ervaringen van geluk (Huna)
17 februari 2023 

Minder mindfuck en meer ervaringen van geluk (Huna)

...door je bewustzijn te vergroten met Huna

Als je de Hawaiiaanse spiritualiteit integreert in je dagelijks leven, kies je voor een pad van transformatie naar je authentieke zelf. Je krijgt steeds meer besef van hoe je je eigen leven schept én hoe je dit in positieve zin voor jezelf kunt laten werken. Het is gebaseerd op universele wetmatigheden (rondom de werking van je geest, projecties en overtuigingen, compassie en de kracht van intentie),  die door Hawaiiaanse Kupuna's zijn samengevat in 7 Huna principes: Ike, Kala, Makia, Manawa, Aloha, Mana en Pono. De basis hiervan is dat alles is opgebouwd uit energie en elkaar wederzijds beïnvloed.

De afgelopen 10 jaar pas ik Huna toe om mijn bewustzijn te vergroten en innerlijk vrijer te worden. Om mee te leren drijven of zwemmen met de stroom van het leven. Om lessen en transformatie mogelijkheden op te pikken die op mijn pad komen i.p.v. tegen te spartelen. Regelmatig betrap ik mezelf er op dat ik inderdaad aan het spartelen of tegen de stroom in aan het zwemmen ben. Het is dan ook een beoefening die me in zachtheid en verbinding ondersteunt om te ervaren zonder mijn hoofd er tussen te laten komen; dus zonder oordelen en zonder hokjes en analyses (dit gaat de ene keer makkelijker dan de andere keer ). Om vanuit vertrouwen te ontvangen wat het leven wil bieden en daar ook richting aan te kunnen geven. De sleutel is in mijn beleving om keer op keer mijn waarneming naar binnen te keren en eerlijk te zijn tegenover mezelf en anderen en verbinding te maken vanuit mijn hart. Dit vraagt moed en kwetsbaar durven zijn. Het heeft me ondersteund om hardnekkige patronen en overtuigingen zachter te maken of te veranderen.

Je eigen leven is een afspiegeling van wat er nog in je leeft en gezien wil worden

De Hawaiiaanse visie zegt (en tot nu toe beaam ik dit ;-)): alles wat er in je directe omgeving speelt en hoe je hier mee om gaat, is een afspiegeling van wat er nog in jou ligt opgeslagen als onverwerkte ervaringen en herinneringen (uit je eigen leven, uit je familiesysteem of collectieve ervaringen). En het gaat nog verder dan dat: alles wat er op de wereld speelt hebben we collectief in de loop van honderden tot duizenden jaren zelf gecreëerd; ziekten, oorlogen, natuurrampen, ongelijkheid, armoede, machtswellust honger en heel veel ziektes, zowel mentaal als fysiek. Voor wat ik nu wil delen is het laatste wat ik schreef te groots, al is het wel verweven met wat ik schrijf. De kern van de Hawaiiaanse spirituele visie is i.i.g. dat we zelf verantwoordelijk zijn voor wat er in de wereld en in ons leven speelt en dat de verandering begint bij zelfheling. Het besef dat alles energie is en een bepaalde intelligentie heeft, werkt ondersteunend om je innerlijke potentie voor je te laten werken en stap voor stap het leven vorm te geven wat je ten diepste wilt.

Meer voldoening en verbinding

Leven met de Huna principes is daarom enorm ondersteunend in je persoonlijk ontwikkelingsproces in het ervaren van meer voldoening en geluk. Het ondersteunt je om je projecties te doorzien en bewust te worden van de beperkingen die je jezelf oplegt (Ike en Kala), om vanuit Aloha ( compassie vanuit aanwezigheid) met jezelf en "alles wat is" om te gaan (Aloha en Manawa). Om een dieper begrip te krijgen van energie in de ruimste zin van het woord en hoe dit tegen je kan werken en uiteraard ook hoe je het vóór je kunt laten werken (Makia, Manawa, Mana, Pono). En het maakt je meer bewust van de grote gezonde kracht en mogelijkheden die je in je draagt (mana). Het is immers niet de duisternis, maar het licht in onszelf wat we vaak vrezen...

 Al komen bepaalde thema's terug in je leven, je komt steeds weer een laag dieper waardoor je steeds meer verbinding gaat ervaren: met jezelf, anderen en alles wat is en leeft. Alhoewel Huna gebaseerd is op universele wetmatigheden, kun je het op een hele praktische manier toepassen en toepassen in je dagelijks leven.

Coaching en persoonlijke ontwikkeling met Huna

Lotte Kaptijn biedt ook sessies in persoonlijke ontwikkeling aan de hand van de Huna principes. Daarnaast krijg je oefeningen mee zodat je het kunt integreren in je leven en de verandering kan beginnen...

E komo mai; oftewel, wees welkom  Klik hier om contact op te nemen

Warme groet Lotte


Reactie plaatsen