Herstel verbindingen in je lichaam: Stress Release video 4
18 december 2015 

Herstel verbindingen in je lichaam: Stress Release video 4

“Tacking out the Slack” oftewel verbindingen voelen

Verbinding tussen mensen (als voorbeeld)

verbinding-tussen-mensen4Om beeldend te maken wat ik met het voelen van verbindingen, neem ik het intermenselijke contact als voorbeeld. Als je geïsoleerd leeft t.o.v. je omgeving en je dus geen verbinding maakt en ervaart met de mensen om je heen, dan ga je je eenzaam voelen. Je hebt geen mensen om je heen die je spiegelen, waarmee je interacties hebt, en je blijft steeds meer in je eigen cirkel ronddraaien (terwijl de positieve interactie met anderen juist zo voedend is).

Laatst zag ik een actualiteiten programma waarin het ging over eenzaamheid. Er zijn grote groepen mensen die zich eenzaam voelen, en deze groep wordt steeds groter. Dat eenzame mensen vele jaren eerder overlijden dan mensen die een netwerk van contacten om zich heen hebben is in dit onderzoek ook aangetoond. Er wordt veel onderzoek naar gedaan en naar oplossingen gezocht.

Zelf heb ik ook periodes gekend waarin ik me eenzaam voelde. Dat ik wel contact wilde maken met de mensen om me heen, maar niet wist hoe. Onvermogen maar ook verborgen emoties die de kop op staken als ik echt contact had met anderen. En waar begin je dan met het leggen van contact zodat er verbinding kan ontstaan tussen jou en de mensen om je heen?

Mijn ervaring is dat het begint met je bewust worden van het gemis, hoe je het anders zou willen en de emoties die er zijn. En vervolgens je te verbinden met het verlangen dat je het anders wilt. De mogelijkheden onderzoeken waarop je (op een manier die bij je past) de brug kunt slaan naar de mensen om je heen.

Verbinding tussen lichaamsdelen

vermindering-van-stressHetzelfde geld voor de verbindingen tussen verschillende delen van je lichaam. We zijn zo gewend om ons lichaam functioneel te gebruiken, op een manier dat het ons dient. Om ons werk te kunnen doen, van A naar B te lopen, klusjes te doen, genot te ervaren etc. Maar sta je er wel eens bij stil of je ook je lichaam dient?

Bouw je tijd in om stil te staan bij wat je behoefte is op dat moment? Eet je voedzame producten die de opbouw van je lichaam ondersteunen? Slaap en rust je voldoende? Verzorg je je lichaam? Ga je contactvol en respectvol met je lichaam om? (of drijf je jezelf bijv tot het uiterste?) Je lichaam kan feilloos aangeven wat het nodig heeft als je er verbinding mee kunt maken.

Inhoud van de video: voelen van verbindingen

In deze (video)blog beperk ik dit onderwerp tot het ervaren van de verbindingen tussen lichaamsdelen en het herstellen van verbindingen op fysiek vlak) d.m.v. aanraking en beweging. Een eenvoudige manier is om je hand(en) te leggen op een gespannen en/ of pijnlijke plek. Neem hier een rustig moment voor. Zit op een stoel , sluit je ogen en kijk en luister met je aandacht naar binnen. Leg je hand op een plek die gespannen of pijnlijk voelt. Voel de verbinding tussen je hand en die plek en andersom. Ga er met je intentie a.h.w. naartoe en blijf met je intentie bij die plek, zonder iets te sturen, meer gewoon door er geduldig en met nieuwsgierigheid bij aanwezig te zijn. Wat gebeurt er onder je handen? Als je na een tijdje je handen weg haalt, ervaar je dan een verschil op die plek t.o.v. voordat je daar je handen neerlegde?

Reactie plaatsen